Archief

Onderzoeksstage (kwantitatief en kwalitatief) naar kijkgedrag van kinderen naar programma's als Sesamstraat, Klokhuis en Jeugdjournaal, waaronder aansturen van belteam van 60 medewerkers en blijven hangen voor ondersteuning bij andere onderzoeken (met name kwalitatief)....

Als ambtenaar in dienst bij de Directie Cultureel Erfgoed (nu Kunst & Erfgoed) werkte ik als senior projectleider voor de zelfstandige dienst Erfgoed Actueel om erfgoededucatie landelijk te stimuleren. Taken: voorbeeldprojecten opzetten, samenwerking tussen onderwijs en erfgoedinstellingen (musea, archieven, monumentenorganisaties en archeologie) promoten, gastlessen geven...