Archief

Bemiddelen van jongeren (JeugdWerkGarantiewet) naar werk, acquireren van werk(ervarings)plekken bij bedrijfsleven, overheden en non-profitorganisaties....

Ontwikkelaar van een leer-/werkproject in de bouw voor  jongeren met een criminele achtergrond en een re-integratieproject voor ex-psychiatrische patiënten in de groenvoorziening, waarvoor tevens veel geld geworven om deze dure (veel begeleiding) en succesvolle projecten mogelijk te maken (bij diverse overheden). Contacten met branche organisaties,...

Als ambtenaar in dienst bij de Directie Cultureel Erfgoed (nu Kunst & Erfgoed) werkte ik als senior projectleider voor de zelfstandige dienst Erfgoed Actueel om erfgoededucatie landelijk te stimuleren. Taken: voorbeeldprojecten opzetten, samenwerking tussen onderwijs en erfgoedinstellingen (musea, archieven, monumentenorganisaties en archeologie) promoten, gastlessen geven...

Cultuur-Ondernemen. Taken: adviseur cultureel ondernemerschap, organiseren van trainingen en workshops, projectleider van meerdere (landelijke) projecten, waaronder een opleidingstraject voor creatieven met De Baak en een adviesproject door zakelijke klanten van de Rabo (Rotterdam) aan creatieve ondernemers. ...

Het landelijk projectbureau Open Monumentendag valt sinds juli 2016 onder Stichting Nederland Monumentenland. Taken: fondsen- en sponsorwerving, projectplannen schrijven, strategisch publieksplan schrijven (hoe betrek je het publiek meer bij monumenten?), projectleider Klassendag, pilot Klassendag, organiseren van Open Monumentendag Specials, workshops geven aan vrijwilligers, projectleiders (zzpers) en ambtenaren, bijeenkomsten...