Archief

Als ambtenaar van de gemeente Amsterdam werkte ik voor de zelfstandige diensttak Maatwerk; ik begeleidde mensen met een grote afstand van de arbeidsmarkt (jongeren met een criminele achtergrond, ex-psychiatrische patiënten) via regelingen als de Banenpool, de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW), de JeugdWerkGarantiewet (JWG), Melkertbanen en...

Ontwikkelaar van een leer-/werkproject in de bouw voor  jongeren met een criminele achtergrond en een re-integratieproject voor ex-psychiatrische patiënten in de groenvoorziening, waarvoor tevens veel geld geworven om deze dure (veel begeleiding) en succesvolle projecten mogelijk te maken (bij diverse overheden). Contacten met branche organisaties,...

Als ambtenaar in dienst bij de Directie Cultureel Erfgoed (nu Kunst & Erfgoed) werkte ik als senior projectleider voor de zelfstandige dienst Erfgoed Actueel om erfgoededucatie landelijk te stimuleren. Taken: voorbeeldprojecten opzetten, samenwerking tussen onderwijs en erfgoedinstellingen (musea, archieven, monumentenorganisaties en archeologie) promoten, gastlessen geven...

Advies en begeleiding van financieel gezond maken van de stichting (gelukt!) onder meer door het uitwerken van een verdienmodel en het maken van goede afspraken en aangaan van partnerschappen....

Van Dooren Advies. Taken: trainer & coach Wijzer Werven programma van het ministerie van OCW, bestemd voor culturele instellingen, die cultureel ondernemender willen zijn (dat programma is na 4 jaar gestopt); nu ook reguliere opdrachten als allround fondsenwerver / adviseur (senior) bij VDA en coaching...

Het landelijk projectbureau Open Monumentendag valt sinds juli 2016 onder Stichting Nederland Monumentenland. Taken: fondsen- en sponsorwerving, projectplannen schrijven, strategisch publieksplan schrijven (hoe betrek je het publiek meer bij monumenten?), projectleider Klassendag, pilot Klassendag, organiseren van Open Monumentendag Specials, workshops geven aan vrijwilligers, projectleiders (zzpers) en ambtenaren, bijeenkomsten...