Archief

Bemiddelen van jongeren (JeugdWerkGarantiewet) naar werk, acquireren van werk(ervarings)plekken bij bedrijfsleven, overheden en non-profitorganisaties....

Voor de internationale expo Nightlines (Regels in de Nacht) o.l.v. Sjarel Ex organiseerde ik het aanvullende programma, produceerde de flyer (in meerdere talen), verzorgde bruiklenen van kunstwerken (bij andere, internationale musea), was relatiemanager (voor alle contacten mbt deze expo) en onderhield contacten met pers....

Ontwikkelaar van een leer-/werkproject in de bouw voor  jongeren met een criminele achtergrond en een re-integratieproject voor ex-psychiatrische patiënten in de groenvoorziening, waarvoor tevens veel geld geworven om deze dure (veel begeleiding) en succesvolle projecten mogelijk te maken (bij diverse overheden). Contacten met branche organisaties,...

Cultuur-Ondernemen. Taken: adviseur cultureel ondernemerschap, organiseren van trainingen en workshops, projectleider van meerdere (landelijke) projecten, waaronder een opleidingstraject voor creatieven met De Baak en een adviesproject door zakelijke klanten van de Rabo (Rotterdam) aan creatieve ondernemers. ...

Van Dooren Advies. Taken: trainer & coach Wijzer Werven programma van het ministerie van OCW, bestemd voor culturele instellingen, die cultureel ondernemender willen zijn (dat programma is na 4 jaar gestopt); nu ook reguliere opdrachten als allround fondsenwerver / adviseur (senior) bij VDA en coaching...

De Verhalen van Groningen. Taken: organiseren van historische busreizen in de provincie Groningen, bijdragen aan de huidige opzet van De Verhalen van Groningen (inclusief website), relatiemanager (gedurende 1 jaar), afspraken maken met partners, het opzetten van het immateriële erfgoedproject Levend Erfgoed....