Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Mijn aanbod

Fondsenwerving & sponsoring

Particuliere en institutionele fondsenwerving (privaat en publiek), mecenaat, subsidies, sponsoring, donaties, vriendenwerving, nalatenschap, crowdfunding, campagnevoering en verdienmodellen.

Strategisch advies & ondersteuning

Advisering op strategisch niveau en ondersteuning op het gebied van cultureel erfgoed (voor citymarketing bijvoorbeeld), cultureel ondernemerschap, cultuurprojecten en cultuureducatie.

Concept ontwikkeling & uitvoering

Voor bedenken en opzetten van kansrijke projecten in de cultuursector, projectteam aansturen, draagvlak & financiering, publiciteit & marketing, financiële verantwoording & evaluatie.

Organisatie & marketing

Organiseren van culturele evenementen. Gemeenten kunnen mij bijv. inhuren voor organiseren van succesvolle Open Monumentendag, Open Monumenten Klassendag en inzet jongerengidsen. 

Programma- & projectleiding

U kunt mij (eind)verantwoordelijk maken voor de inhoudelijke, organisatorische en financiële invulling van een programma of project(en) in de cultuursector.

Schrijven

Het (op)schrijven van plannen voor culturele projecten, beleid, strategie, onderneming, advies, handboek, lesmateriaal en artikelen.

Relatie- & accountmanagement

Op- en/of uitbouwen van wederkerige relaties in de cultuursector, vaststellen wie uw stakeholders zijn, monitoring van hun tevredenheid en CRM invoeren en beheer.

Training & coaching

Het geven van workshops, gastcolleges, lezingen en gespreksleiding. Het coachen van medewerkers, vrijwilligers, bestuur of directie van culturele instellingen.

Onderzoek & evaluatie

Het bevragen van uw publiek, stakeholders (tevredenheid) of resultaatmeting. Monitoring en evaluatie van culturele projecten en programma’s. 

Leiding geven & officemanagement

Het leiding geven aan een team, officemanagement of aansturen van vrijwilligers.

De opdrachtgever aan het woord