Ministerie van OCW

Over dit project

Als ambtenaar in dienst bij de Directie Cultureel Erfgoed (nu Kunst & Erfgoed) werkte ik als senior projectleider voor de zelfstandige dienst Erfgoed Actueel om erfgoededucatie landelijk te stimuleren. Taken: voorbeeldprojecten opzetten, samenwerking tussen onderwijs en erfgoedinstellingen (musea, archieven, monumentenorganisaties en archeologie) promoten, gastlessen geven aan universiteiten en hogescholen, expertmeetings organiseren, artikelen schrijven, onderzoek doen en/of begeleiden en heel veel fondsenwerven (voor veel mooie erfgoededucatieprojecten)

Categorie
auteur, fondsenwerver, leidinggevende, onderzoeker, organisator / marketeer, projectleider